Quạt trần 6 cánh trang trí có đèn GermaniLed GMN-68

    3.490.000