Quạt trần có điều khiển Điện cơ thống nhất Vinawind QT-1500X

2.690.000